ویدئو ها


در این مجموعه می توانید تمامی ویدیوی های اجرا شده توسط این کانون را مشاهده و در صورت لزوم دانلود کنید.

 

برنامه صبح نوروزی سیرجان توسط گروه سرود ناشنوایان

برنامه روز هشتم مهر در کانون

 اجرای موسیقی 2

اجرای سرود ملی توسط گروه سرود ناشنوایان

تلاوت سوره قدر

اجرا سرود به مناسبت روز مادر