درباره ما

برگزاري انتخابات کانون

در تاريخ 91/11/28 در مدرسه راهنمايي شهيد کريميان با حضور نماينده بهزيستي و آقايان مسعود ميرزاده، رييس کانون ناشنوايان کرمان، و محمود ستوده نيا، فتحعلي ستوده نيا، حسن زيدابادي، ايمان ذکايي و سرکار خانم ميرزاده و تعداد کثيري از ناشنوايان به همراه خانواده در سالن نماز خانه مدرسه شهيدکريميان حضور بهم رسانده و انتخابات هيئت مديره برگزار شد و تعداد هفت نفر که بيشترين تعداد اراء را کسب نمودند انتخاب شدند.
سپس اعضاي منتخبي هيئت مديره به اتفاق آقاي فتحعلي ستودهنيا کراني را به عنوان مدير عامل جديد انتخاب کردند.
باشد که از اين وظيفه خطير سربلند باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.