آموزش مهارت های زندگی ویژه ناشنوایان سیرجان

کانون ناشنوایان سیرجان پیرو اهداف سازمانی خود همواره در صدد بالا بردن سطح فرهنگ جامعه ناشنوا بوده   در این راستا سعی بر  بدست اوردن حمایتهای مردم ومسئولین داشته که در این خصوص امام جمعه محترم .شورای شهر ،سازمان تبلیغات اسلامی.شهردار وروابط عمومی گل گهر و. حمایت خود را دریغ نکرده اند.

برگزاری کلاسهای آموزش مهارتهی زندگی از ۲۳ الی ۲۸ بهمن ماه با دعوت از حجت االسلام سجاد از روحانیون مسلط به زبان اشاره در محل های مسجد النبی وسالن اجتماعات دفتر امام جمعه برگزار گردید . که کلاسها از ساعت ۶ الی ۲۲و نقاشی میپرداختند شب طی دو وبعضی اوقات سه مرحله انجام میشد .حضور چشمگیر ناشنوایان که به علت بیماری کرونا در بخشهای جوانان مجرد  دختران وپسران جدای از یکدیگر  والدین وخانواده های ناشنوا برگزار میشد جهت تشویق این عزیزان هرشب به قید قرعه تعداد دو جایزه دوملیون ریالی از طرف بهزیستی سیرجان ودو جایزه پنج ملیونی از طرف روابط عموی گل گهر  به ۱۷ ناشنوا که در طی کلاس به سوالات مربی پاسخ صحیح میدادند مبلغ پنجاه هزار ریال  تقدیم گردید ضمن اینکه کودکان وفرزندان خردسال ونوجوان ناشنوایان در سالن دیگری تحت نظر خانم مورالدینی به اموزش قرانی ونقاشی میپرداختند ودر پایان کلاس پذیرایی که با هماهنگیروابط عمومی گل کهر انجام میگردید .لازم است از کلیه عزیزانیکه در برگزاری این مهم همت گمارده اند تشکر ویژه وتقدیر لازم بعمل اید.