آوای مهر و سکوت


دنيايشان ساكت است و سكوت را با همه ژرفاي وجودشان احساس مي كنند. وقتي به چشمان معصومشان مي نگري در اعماق نگاهشان ابهامي مرموز نهفته است. هنرشان شنيدن « با چشم » است! همه وجودشان قلبشان و همه قلبشان ، نگاهشان است و نگاهشان سرشار از كلام وسخن. نگاهشان كتابي پرمحتوي است كه بايد آن را با صبر و حوصله خواند.
از نـاشنــــــــــــــــوايـان مي گويم، از آناني كه هياهو را در دنياي سكوت تجربه مي كنند. از آنان كه با زبان بي زباني سخن مي گويند و با درهم شكستن سكوت غمبارشان، اميد را معنا مي بخشند و شور و نشاط را تجلي مي دهند « هيچ صدايي در دنيا خوش آهنگ تر از صداي كــــودك نـاشنــــــــوايي كه سخن مي گويد، نيست ». آنان با چشم مي شنوند و با حركات لبها و اشارات دست سخن مي گويند و ازاين طريق به دنياي تيره خويش رنگ و جلوه يي تازه مي بخشند.

  • CIMG8313-3
  27 آوریل 2021      موضوع: دسته‌بندی نشده     نویسنده: تصویر هزاره سوم     هیچ دیدگاهی برای آوای مهر و سکوت ثبت نشده