آوای مهر و سکوت


دنیایشان ساکت است و سکوت را با همه ژرفای وجودشان احساس می کنند. وقتی به چشمان معصومشان می نگری در اعماق نگاهشان ابهامی مرموز نهفته است. هنرشان شنیدن « با چشم » است! همه وجودشان قلبشان و همه قلبشان ، نگاهشان است و نگاهشان سرشار از کلام وسخن. نگاهشان کتابی پرمحتوی است که باید آن را با صبر و حوصله خواند.
از نـاشنــــــــــــــــوایـان می گویم، از آنانی که هیاهو را در دنیای سکوت تجربه می کنند. از آنان که با زبان بی زبانی سخن می گویند و با درهم شکستن سکوت غمبارشان، امید را معنا می بخشند و شور و نشاط را تجلی می دهند « هیچ صدایی در دنیا خوش آهنگ تر از صدای کــــودک نـاشنــــــــوایی که سخن می گوید، نیست ». آنان با چشم می شنوند و با حرکات لبها و اشارات دست سخن می گویند و ازاین طریق به دنیای تیره خویش رنگ و جلوه یی تازه می بخشند.

  • CIMG8313-3
  27 آوریل 2021      موضوع: دسته‌بندی نشده     نویسنده: تصویر هزاره سوم     هیچ دیدگاهی برای آوای مهر و سکوت ثبت نشده