اولین جلسه شورای هماهنگی تشکل های خیرجمعی استان کرمان

مدیرکل بهزیستی استان کرمان در اولین جلسه شورای هماهنگی تشکل های خیرجمعی: نقش خیرین در مدیریت و ارتقاء فرهنگ استفاده از تکنولوژِی و مهار آسیبهای اجتماعی غیر قابل انکار است

در اولین شورای هماهنگی  تشکل های خیر جمعی که با حضور جمعی از خیرین و نمایندگان موسسات خیریه در سالن نشاط بهزیستی استان کرمان برگزار شد مدیرکل بهزیستی استان کرمان جایگاه خیر و خیرین در استان کرمان را جایگاه متفاوتی نسبت به سایر استانها توصیف نمود.

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان  عباس صادق زاده اظهار داشت : گر چه رشد تکنو لوژی و پیشرفت جوامع بشری از سنتی به صنعتی نه تنها باعث رفاه بشر نشده  بلکه آسیبهای نوپدید بر جوامع در حال توسعه رقم زده که دلیلش صرفاً رشد تکنولوژی و صنعتی شدن نیست بلکه ظرفیت فرهنگ و مدیریت استفاده از تکنولوژی و ماشین را به نفع جامعه نداریم و دراین بین نقش خیرین بواسطه جایگاه بی بدیلشان در  خیر جمعی در مدیریت و ارتقاء فرهنگ استفاده از تکنولوژِی و مهار آسیبهای اجتماعی غیر قابل  انکار است.
ایشان در ادامه گفت : استان کرمان جایگاه خیرین و خیریه های بزرگی است که بزرگ بودنشان به واسطه تفکر و نگاه تخصصی و با برنامه ای است که به مسائل اجتماعی روز دارند
مدیرکل بهزیستی تفکر خیرین استان را تفکری منطق بر نیاز روز دانست و گفت : این ظرفیت موجود در استان را باید به کل کشور تسری  دهیم تا خیرین متناسب با نیاز روز در مسائل اجتماعی مشارکت نماید چرا که خیر خواهی فقط مسجد و مدرسه سازی نیست .

.IMG_3028

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.