اجرای برنامه تنبلی چشم در پایگاه دریایی سیرجان


به دنبال اجرای برنامه ملی از تنبلی چشم در شهرستان سیرجان صبح امروز کانون ناشنوایان که مجری اجرای برنامه تنبلی چشم به صورت پایگاه دائم میباشد در محل  بیمارستان پایگاه دریایی سیرجان اقدام به معاینه چشم کودکان ۳تا۶ سال اقدام نمود  اجرای این برنامه تا معاینه کامل کودکان پرسنل شاغل ادامه خواهد داشت. لازم به ذکر است که فرماندهی محترم همچون همیشه یار ومددکار اجرای برنامه های عامالمنفعه در راستای اهداف سازمان بهزیستی بودند که مراتب تشکر وقدردانی از ایشان اعلام میگردد البته ازاداره بهزیستی به لحاظ همکاری وهماهنگی های انجام شده نیز سپاسگزاریم

۲۰۱۵۱۲۲۰_۱۵۲۳۳۷

  ۲۹ آذر ۱۳۹۴      موضوع: اخبار, همایش ها     نویسنده: تصویر هزاره سوم     بدون دیدگاه