حضور کانون ناشنوایان در جشنواره جوان در پار ترافیک


کانون ناشنوایان در جشنواره جوان که به نام حضرت علی اکبر {ع}مزین شده بود شرکت نمود  در این نمایشگاه که علاوه بر معرفی جوانان برتر غرفه های فروش صنایع دستی  اثار فرهنگی نیز برپا شده بود اولین غرفه را کانون ناشنوایان با ارائه صنایع دستی وعکسهای عملکردورزشی اعضای تیمهای ورزشی ناشنوایان در امسال وسالهای فبل  به خود اختصاص داده بود . در نمایشگاه گروه سرود آوای سکوت کانون ناشنوایان همراه با گروه مارش پایگاه دریایی سیرجان چند سرود زیبا را اجرا نمودند 

  • DSC_0647
  21 ژوئن 2015      موضوع: اخبار     نویسنده: تصویر هزاره سوم     هیچ دیدگاهی برای حضور کانون ناشنوایان در جشنواره جوان در پار ترافیک ثبت نشده