گروه سرود ناشنوایان در دانشگاه باهنر کرمان


CIMG9727CIMG9726CIMG9710

گروه سرود آوای سکوت کانون ناشنوایان سیرجان با دعوت کانون ناشنوایان کرمان برای اجرای برنامه در دانشگاه باهنر کرمان عزیمت نمود . ومورد استقبال مسئولین ودانشجویان که برای کمک به کودکان بی سرپرست بازارچه ای را راه اندازی کرده بودند قرار گرفتند.

CIMG9720

CIMG9664

  • CIMG9720
  • CIMG9664
  • CIMG9727
  • CIMG9726
  27 اکتبر 2014      موضوع: اخبار, گزارش تصویری     نویسنده: تصویر هزاره سوم     هیچ دیدگاهی برای گروه سرود ناشنوایان در دانشگاه باهنر کرمان ثبت نشده