مرکز آموزشی وتوانبخشی کودکان کم شنوا وناشنوای مانا

مرکز آموزشی وتوانبخشی کودکان کم شنوا وناشنوای مانا اولین وتنها مرکز آموزشی سیرجان ، با مدیریت ادیو لوژیست ،سمیه زاهدی کارشناس شنوایی سنجی .در شهریور 88 با مجوز اداره بهزیستی استان کرمان تاسیس گردید . هدف این مرکز برگذاری کلاسهای آموزشی وتوانبخشی مورد نیاز کودکان کم شنوا وناشنوا میباشد .مکان این مرکز را خانم مهناز ایل پور که از انسان دوستان سیرجان میباشد ،در اختیار مرکز مانا قرار داده اند .این مرکز در شهرک سمنگان میباشد ،جا دارد از خانم ایلپور وخانم زاهدی ومسئولین اداره بهزیستی  که در راه اندازی این مرکز نهایت تلاش را نموده اند .قدر دانی شود.کانون ناشنوایان سیرجان سپاس خود را بدینوسیله اعلام میدارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.