طرح سرپرست داوطلب به همت تعاونگران سیرجان

CIMG9002CIMG9003

امشب 5مردادنشستی در تالار عطر سیب به میزبانی بهزیستی سیرجان با حضور مسئولین وتعانگران فعال در امر خیربرگذار شد .عطر حضور امام جمعه ،نماینده مردمی سیرجان .فرماندار. شهردار مذیریت کارخانجات معدنی گل گهر .ونیک اندیشان  سیرجانی که در  بین انها پزشک .کارمند کارگر.ومسئولین کانونهای مردم نهاد حضورداشتند سالن را فراگرفته بود .

خانم دکتر مهتاب حسینی ریاست بهزیستی با خیرمقدم به مدعوین با سخنان خود در ارتباط با  طرح شروع نمودند . که تعاونگران هرکدام به فراخور بودجه خود تعدادی از مددجویان بهزیستی را برای یکسال تحت پوشش قرار دادند 

نماینده محترم نیز قول پرداخت مبلغ 100ملیون ریال از طرف سرکت ایمیدرو برای بیمه مدد جویان را دادند 

طرح سرپرست داوطلب
مقدمه:
اکرام در فرهنگی به معنی نکوداشتن، احسان کردن، گرامی داشتن و خوش رفتاری کردن است.
سازمان بهزیستی به استناد و تمسک به آیه کریم کلاْ بل تکرمون الیتیم که به معنی رعایت عزت نفس و کرامت انسان است، اقدام به حمایت مالی و عاطفی با کمک افراد خیر، از کودکان بی سرپرست می نماید.
افراد متقاضی سرپرستی، که در نظر دارند فرزندان شبه خانواده را در خانه های کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی تحت حمایت های مالی، عاطفی، تحصیلی و. … قراردهند، می توانند با مراجعه به مراکز نگهداری وتشکیل پرونده، فرزندان تحت سرپرستی را حمایت نمایند.

تعریف سرپرست داوطلب:
به شخص حقوقی یا حقیقی اطلاق می گردد که به صورت داوطلبانه و با انگیزه های خیر و معنوی به شیوه های گوناگون از کودکان بی سرپرست غیرمعلول و معلول مطابق آیین نامه حمایت می نمایند.
هدف: هدف از طرح سرپرست داوطلب جلب حمایت های مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی خیر از کودکان بی سرپرست می باشد.
نحوه اجرای طرح:
الف: آگاه سازی افشار مختلف جامعه در ارتباط با طرح از طریق رسانه های گروهی با همکاری روابط عمومی و دفتر مشارکت های مردمی
ب: معرفی داوطلبان و علاقه مندان به مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان
ج: معرفی کودکان و نوجوانان از طریق آلبوم های مخصوص حامی و ارایه اطلاعات و مشخصات مختصر کودک
د: در اختیار قراردادن شماره حساب بانکی کودک به حامی و سرپرست داوطلب

مجری طرح:
مجری طرح، دفتر امورشبه خانواده سازمان بهزستی می باشد که تعامل نزدیکی با دفاتر مشارکت های مردمی و مراکز شبه خانواده شهرستان ها دارد و با متقاضیان همکاری لازم را انجام می دهد.

جامعه هدف و مشمولین طرح:
– کودکان مقیم در مراکز شبانه روزی دولتی بهزیستی
– کودکان مقیم در مراکز هیات امنایی (غیردولتی)
– کودکان واگذار شده به بستگان سببی، نسبی و خانواده های دواطلب
– کودکان ترخیص شده از مراکز شبانه روزی که زندگی مستقلی دارند.

انواع حمایت های مورد نظر در اجرای طرح:
– ارایه کمک های اقتصادی و مالی به فرزندان
– ارایه کمک های جانبی به فرزندان شامل: آموزشی، اشتغال و کاریابی، کمک به تامین هزینه مسکن،‌ جهیزیه،‌ازدواج، تهیه اسباب بازی و تجهیز محیط مناسب بازی با توجه به نیازهای سنین مختلف کودکان
– ارایه خدمات مددکاری،‌ روان شناسی،‌ مشاوره ای و حقوقی به فرزندان
– همراهی و حمایت از کودکان در برگزاری مناسب اوقات فراغت

برنامه ریزی و نحوه ارتباط میان افراد خیر و کودکان:
هدف از اجرای طرح سرپرست داوطلب جلب مشارکت افراد خیر به نوعی است که خواست آن ها در زمینه آشنایی با نیازهای یک کودک (تعدادی از کودکان) و نحوه هزینه کمک ها در رابط با کودک مورد نظر به صورت شفاف برآورده گردد. در این خصوص با توجه به حساسیت کارشناسی ارتباط فرزندان با افراد خیر رعایت موارد ذیل ضروری است:
– نام، نام خانوادگی و هرگونه اطلاعت و مشخصات در خصوص کودکان تنها در صورت تقاضای فرد خیر، بابررسی و صلاح دید دقیق کارشناسی و صرفا تا حد مورد نیاز صورت پذیرد تا عزت نفس و شخصیت کودکان مورد مخاطره قرار نگیرد.
– نحوه انتخاب کودکان، آموزش و هدایت افراد خیر در خصوص حفظ اصول یاد شده از وظایف کمیته شبه خانواده می باشد.
– چنانچه افراد خیر علاوه بر کمک های مادی، شخصا یا خانواده مایل به آشنایی حضوری با کودکان باشند، با تهیه گزارش کارشناسی مکتوب، برنامه ریزی مدون و دقیق و توافق کودک و خانواده می توان چنین ارتباطی را برنامه ریزی نمود.
– هرگونه ارتباط مستقیم میان کودک یا خانواه وی با افراد خیر می بایست مبتنی بر رعایت حقوق کودک، رعایت احترام به شخصیت کودک و خانواده و رعایت موازین کارشناسی و مددکاری باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.