آموزش کودکان شنوایی که در خانواده ناشنوا بدنیا می آیند

متاسفانه در جامعه ناشنوایان کمتر به این مسئله پرداخته شده است فرزندان افراد ناشنوا  که معمولا شنوا میباشند .چگونه باید آموزشهای فبل از مدرسه وحتا پیش دبستانی را بیاموزند .در بعضی خانواده ها که افراد ناشنوا از تعمت داشتن پدر ومادر محروم هستند .این معضل صد چندان است .این گونه کودکان  نا خواسته دچار ضعفهای ارتباطی با جامعه اطراف خود میباشند وگاها  گوشه گیر ووابسته شدید به خانواده خود هستند .و… ایکاش برای این مهم راهکارهای علمی خصوصا در شهرستانها اندیشیده شود .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.