رئیس سازمان بهزیستی سیرجان

رئیس جدید اداره بهزیستی معرفی شد. به گزارش خبرنگار ما خانم دکتر مهتاب حسینی با حکم مدیرکل بهزیستی استان جانشین علیرضا احمد یپور شد. در این حکم پس از انتصاب رئیس جدید اداره بهزیستی، از خدمات احمد یپور رئیس پیشین این اداره تقدیر شده است. علیرضا احمد یپور به دلیل ادامه تحصیل در رشته تخصصی دکترای فیزیوتراپی از سمت خود استعفا کرد.دکتر مهتاب حسینی پزشک عمومی و متولد سیرجان است که قبل از این بیش از یک دهه معاونت امور اجتماعی و امور پیشگیری بهزیستی هرمزگان و کرمان را برعهده داشته است. شایان ذکر است مهتاب حسینی دومین زنی است که در مدیریت بهزیستی سیرجان قرار می گیرد. قبل از او محبوبه خواجویی برای یک دوره 3 ساله این مسئولیت را برعهده داشته است.در اینجا لازم است از زحمات آقای علیرضا احمدی پور ریاست سابق سازمان بهزیستی سیرجان که با کانون ناشنوایان تعامل و همکاری مجدانه داشته تشکر و قدردانی گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.