گروه سرود امید در دادگستری سیرجان


گروه سرود امید مدرسه ناشنوایان شهید ابراهیمی به سرپرستی خانم عربزاده وخانم سلاجقه در جشن دادگسنری سیرجان که به مناسبت بازنشستگی تعدادی از کارمندان دادگستری یا حضور امام جمعه معزز ریاست دادگستری استان ورئیس دادگستری سیرجان وقضات وکارمندان حوزه قضا تشکیل شده بود شرکت نموده وبعد از شرکت در نماز جماعت  نمایش بسیار زیبایی از سخن گفتن با دستانشان را اجرا کردند که همه حضار با دست زدن مکررپاسخ  زیباتری رادر  دادند.در پایان مراسم مدیر روابط عمومی دادگستری آقای زید ابادی مبلغ 2500هزار زیال به گروه سرود اهدا نمودند.که جای تقدبر وسپاس دارد .

sorood-omid

  20 ژوئن 2014      موضوع: اخبار     نویسنده: تصویر هزاره سوم     هیچ دیدگاهی برای گروه سرود امید در دادگستری سیرجان ثبت نشده