بازدید مسئولین بلند پایه بهزیستی از اعضای کانون سیرجان

behzisti

سرکار محترم خانم کاشی مسئول کاریابی سازمان بهزیستی ایران در سفری که با دیگر مسئولین بهزیستی ایران به استان کرمان و سیرجان داشتند. از محل کارتعدادی ناشنوایان مرد در کارخانه روغن نباتی مایع فریکو بازدید نمودند وطی نشستی که بامسئولین کارخانه جناب مهندس سیاوشی .وخانم مهندس ستوده نیا داشتند .قرار شد در صورت امکان مجدد استخدام حتی اامکان ازدیگر ناشنوایان مستعد به کار گرفته شود .وطبق قانون استخدام وبکار گیری سه درصدی معلولین حق بیمه از طرف سازمان بهزیستی به کارخانه پرداخت گردد .ضمنا قرار بود که از کارگاه های دیگر مانند کارخانه میلگرد و.. بازدید بعمل آید که متاسفانه به دلیل ذیقوقت این امر ممکن نگردید .لازم است که از همراهی سرکار خانم لشکری معاونت محترم سازمان بهزیستی استان واقای روح المینی معاونت کاریابی سازمان بهزیستی سیرجان که لطفشان به کانون ناشنوایان سیرجان همیشگی بوده سپاسگذار باشیم .در طی این نشست مقرر گردید که یک طرح کا آفرینی از سوی کانون ناشنوایان سیرجان به سازما ارائه گردد تا تامین هزینه صورت پذیرد .بتوانیم بهتر از قبل در خدمت ناشنوایان باشیم .فتحعلی ستوده نیا کرانی مدیر عامل کانون ناشنوایان سیرجان

behzisti2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.