بازدید دانش آموزان ناشنوا از نمایشگاه تعزیه

دانش آموزان ناشنوا به همراه مدیر مدرسه ومعاون واعضای هیات مدیره کانون ناشنوایان  از نمایشگاه تعریه که به همت جوان خوشنام وتعزیه خوان سیرجانی آقای علی افسری نژاد وپدر برزگوارشان حاج محمد افسری نژاد در فرهنگسرای شورا برگذار شده بود شرکت کردند در این نمایشگاه دانش اموزان ناشنوا با ادوات ووسایل نمایش تعزیه ونسخ خطی قدیمی از نزدیک اشنا شدند . لازم به توضیح است که مدیر ومعاون ومعلمین دلسوز این مدرسه دانش اموزان را به اکثر نمایشگاه هایی که در سیرجان برگذار شده .اورده اند .ودر صورتیکه ار نظر مالی ساپورت شوند خواهان این هستند که ناشنوایان این مدرسه را به جهت اموزشهای فرا مدرسه ای حتی به شهرهای استان حتی استانهای دیگر ببرند .امید است مسئولین وملت انساندوست .ایران در اینجهت یار ویاور کانون ناشنوایان باشند تا مقدمات این بازدیدها وگردشهای علمی را برای این قشر مظلوم جامعه فراهم آورند .

CIMG6087

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.